“Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet”

”Den lille prins” / Saint –Exupéry

Tanker om psykoterapi

Det har min særlige opmærksomhed, hvordan det enkelte menneske er forbundet til andre mennesker. Vi fødes ind i relationer og er omgivet af relationer hele livet. De tidlige relationer og menneskets erfaring med tilknytning vil afspejle sig i voksenlivets nærværende relationer, f. eks. til en partner, til børn, til venner, til kolleger. Mennesket behøver forpligtende relationer for at udvikle psykisk sundhed og livskvalitet.

Psykoterapi er et aktivt samarbejde mellem psykolog og klient. Psykologen er katalysator for indsigt og forandringer hos klienten i den psykoterapeutiske proces.

 

Psykoterapi er forandring. Forandring af uhensigtsmæssige symptomer og reaktioner eller et liv i begrænsning.

 

Psykoterapi giver ikke nødvendigvis et lettere og lykkeligere liv, men psykoterapi kan bidrage til indsigt, til at finde klarhed, styrke og mening i livet.

At finde sit inderste væsen, sit mod, sin styrke er det smukkeste man som psykolog i al ydmyghed kan være katalysator for.

 

Alt liv er underlagt en proces. Det forandrer sig og udvikler sig. Det må løbende danne nye former – i naturen og i menneskelivet. Når livet ændrer sig er det nødvendigt at finde nye måder at leve det forandrede liv på.

Individualterapi, parterapi og gruppeterapi

 

Jeg har mange års erfaring indenfor individualterapi, parterapi og gruppeterapi, herunder arbejde i grupper hvor der arbejdes med tab og traumer. Målgruppen er børn, unge og voksne.

I parterapien fokuserer jeg på relationen, hvordan kontakten er parret imellem og hvordan den kan udvikles og styrkes. Det er det relationelle rum, parret befinder sig i, der er centralt. Dette rum er begge parter ansvarlige for.

Jeg har fokus på hvordan der kan bygges bro til parrets forskellighed, hvadenten den kommer til udtryk i mange konflikter, tvivl, stilstand, krise, magtkampe, mv.

Dette afsæt er væsentligt uanset om parret har børn eller ikke, om parret gerne vil blive sammen, er i tvivl, eller er i en adskillelsesproces.

Jeg er videreuddannet hos psykologerne Jette Simon og Kirsten Seidenfaden i Imago Relationsterapi og i Encounter – Centered  Couples Therapy hos psykolog Hedy Schleifer.

 

Hedy Schleifer: Ted Talks – The Power of Connection

Sharon Mead LMFT: Taming the Cycle

“Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced “

James Baldwin