Cand. Psych. Solvej Sangild

Autoriseret klinisk psykolog. Godkendt specialist i psykoterapi og supervision

 

 • Uddannet cand. psych. 1982.
 • Autoriseret af Dansk Psykolognævn 1990.
 • Godkendt specialist i psykoterapi og supervision af Dansk Psykologforening 1996.

Uddannelse og efteruddannelse

 • Sorg- og Kriseterapeut v. Cand. Psych. Nini Leick og Psykoterapeut Marianne Davidsen-Nielsen
 • Krop- og Gestaltterapi v. Cand. Psych Niels Hoffmeyer of Psykoterapeut Birthe Jacobsen
 • Kropsdynamik og Integreret Kropsterapi v. Bodynamic Institute
 • Systemorienteret Familiebehandling v. Dalgaarden/Albatros
 • Integreret Psykoterapi med Drømme og Proces-orienteret Tegning v. Psykolog Ole Vedfelt.
 • Encountercentered Couples Therapy ved Psokolog Hedy Schleifer
 • EMDR” – Terapeutisk Metrode ved Psikiske Traumer v. ph.d. Roger Solomon
 • Par- og Relationsterapi: Imago Relationsterapi ved Psykolog Jette Simon. Undervisning og workshops gennem fire år.
 • Nærværstræning, Meditation of Fordybelse v. Mag. Art. i filosofi Asta Fink og Helen Gamborg, Vækstcentret.
 • Somatic Experiencing (krop og psyke i traumebehandling) v. Dr. Psych. Peter Levine, Psykoterapeut Babette Rothschild, SE Pract. Gro Nordland.
 • TFT – Tankefeltterapi ved Henrik Lund.
 • Chok-Traume Terapi v. Bodynamic Institute.

Arbejdserfaring

 • Århus Amts Rådgivningscenter for børn og unge.
 • Århus Statsamts Rådgivning (ved skilsmisser).
 • Sociallægeinstitutionen (konsulent – behandler for socialforvaltningen i komplicerede familiesager).
 • Familiedagbehandling, Familieværket Randers.
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital (unge).
 • Studenterrådgivningen (behandling af unge, individuel/gruppe).
 • HIV-Danmark.
 • Intensiv-anæstesiologisk afd., Skejby Sygehus.
 • Sct. Maria Hospice, Vejle. (supervision)
 • Overenskomst med Sygesikringen fra 1999 til 2019.
  Overenskomsten fratrædes 1.7.2019.
 • Privat praktiserende psykolog siden 1999.