Kurser og undervisning

 

Jeg har mange års erfaring med kursusvirksomhed, f.eks. indenfor den vanskelige samtale, egenomsorg ( At brænde uden at brænde ud ) konflikthåndtering, tab, sorg og traumer.

Jeg har afholdt kurser for sygehusvæsenet. socialforvaltninger, behandlingsinstitutioner for unge, voksne og familier, daghøjskoler, de sociale højskoler, kommunale og amtslige uddannelses- afdelinger samt for Socialministeriet, praktiserende læger, jordmødre.

Erfaring

 

Gennem mange år har jeg udbudt en Efteruddannelse over 1 1/2 år ” Tab – og traumer – komplicerede livsforandringer” for forskellige faggrupper, der i deres arbejder møder mennesker i sorg – både børn og voksne.

Temaer fra denne Efteruddannelse er stadig temaer jeg tilbyder undervisning indenfor. Nu som særskilte temaer.

F. eks. :Udviklingspsykologiens tilknytnings – og adskillelsesteorier. Komplicerede tab, traumer, PTSD, Forskelle mellem sorg og depression, Krise – og sorgarbejde, Tab og traumer som en eksistentiel udfordring (Mødet med meningsløsheden, døden, aleneheden, friheden ), Sorgarbejdets udvikling og komplicerede sorgreaktioner, Risikogrupper og visitationsovervejelser, Mestringsstrategier, Livstruende sygdom, Mødet med døden – afsked,Samtalen med et menneske i sorg, Børn og unges sorg, Familien i sorg, Relationernes betydning i sorgarbejdet.

Gennem mange år har jeg undervist i ugekurser for læger, arr af LUF ( Lægernes Uddannelsesforening ) i arbejdet med Tab og Traumer.

Foredrag

 

Landskursus for Palliations- og Hospice Sygeplejersker:

”Supervisionsrummet – som værn mod at brænde ud.”

Workshop: ”Mindfulness”.

Praktiserende læger i ”Mindfulness – at brænde uden at brænde ud”

Frivillige inden for socialt arbejde.

Individualterapi og gruppeterapi

 

Jeg har mange års erfaring indenfor individualterapi og gruppeterapi, herunder arbejde i grupper hvor der arbejdes med tab og traumer. Målgruppen er børn, unge og voksne.

“Cand. Psych. Solvej Sangild igennem årerne videreudviklet vores psykoterapeutiske virke ved at tilbyde uddannelsesforløb som på det varmeste kan anbefales enhver, som skal mestre dette vigtige professionelle arbejdsområde.”

Marianne Davidsen-Nielsen Socialrådgiver og Psykoterapeut MPF

 

Solvej Sangild er en faglig kapacitet indenfor arbejdet med traumer og tab (svær sorg). Hun er klar, levende, teoretisk velfunderet og med stor praktisk erfaring i arbejdet med sorggrupper og med klienter med svære personlige problemer efter traumatiske begivenheder eller store tab…….­ Solvej Sangilds uddannelse er det mest seriøse, der bliver udbudt.

Nini Leick, Cand. Psych., Specialist i psykoterapi og supervision, medforfatter til ”Den nødvendige smerte”.

 

­

Jeg har haft stort udbytte i mit arbejde som neuropsykolog af efteruddannelsen “tab – sorg – traume – og forandring”, hvor temaer angående eksistentielle livsvilkår, tilknytning/adskillelse, livstruende sygdom , traumer m.m. er centrale…..­ Jeg har været meget tilfreds med uddannelsen og kan kun anbefale den til andre.

Lars Siert, Ledende neuropsykolog, Afd. for neurorehabilitering, Hvidovre Hospital

 

På Efteruddannelsen Tab – og Traumer har jeg fået mange tilgange at arbejde videre med, så jeg i dag møder mine patienter og pårørende på en helt anden måde. For mig at se er det kombinationen af teori, det personlige arbejde, supervisionerne, øvelserne og det faglige arbejde i denne efteruddannelse, der er så givende og det, der har gjort en betydelig forskel for mig i forhold til andre kurser, jeg har deltaget i.

Bente Brandt, Sygeplejerske, Sct. Maria Hospice Center, Vejle